Els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per al 2022, aprovats definitivament pel Congrés aquest dimarts, contemplen una ajuda de fins a 100 euros al mes per famílies amb fills que perceben l'Ingrés Mínim Vital (IMV) o que tinguin ingressos econòmics baixos. La mesura, per tant, serà aplicable a partir del pròxim 1 de gener. Unides Podem i el PSOE van aconseguir un acord per incloure aquesta mesura mitjançant esmena transaccional als nous comptes públics. Aquest complement tindrà com a finalitat avançar en el suport a les famílies en situació de vulnerabilitat i reduir la pobresa infantil a Espanya. D'aquesta manera i a més dels perceptors de l'IMV, podran rebre aquesta ajuda famílies formades per dos adults i un nen amb ingressos de fins a 27.000 euros, així com famílies amb dos nens i dos adults amb ingressos totals de fins a 32.100 euros. També gaudiran d'aquest complement famílies monoparentals amb un fill a càrrec i fins a 25.700 euros d'ingressos i aquelles també monoparentals amb dos nens a càrrec i que ingressin fins a 30.800 euros anuals.

Complement més alt

A més, el complement serà major com menor sigui l'edat dels fills. D'aquesta manera, les famílies amb nens de 0 a 3 anys rebran 100 euros al mes, les que tenen fills d'entre 3 i 6 anys, 70 euros, i en el cas de 6 a 18 anys, 40 euros. La ministra de Drets SocialsIone Belarra, ha manifestat en diverses ocasions que considera aquest complement com «un primer pas» cap a la meta d'aconseguir una prestació universal per criança, un fet que vol incloure en la llei de diversitat familiar que preveu aprovar en Consell de Ministres al començament de 2022.