L'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) ha incorporat el nou epígraf per a periodistes i altres professionals de la informació i la comunicació. La mesura s'inclou en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat i va entrar en vigor a principis d'any. Així doncs, els professionals del sector pertanyen ara al grup 863 de l'impost. "Els subjectes passius classificats en aquest grup estan facultats per obtenir, tractar, interpretar i difondre informacions o continguts a través de qualsevol mitjà escrit, oral, visual, digital o gràfic, així com per a assessorar i executar plans de comunicació institucional o corporativa", relata la redacció. Fins ara, els periodistes no disposaven d'un grup propi i s'incorporaven a un de genèric.

D'aquesta manera, es dona resposta a una reclamació història del sector, que veia com una anomalia que impedia el desenvolupament normal de la professió el fet de no disposar d'una categoria econòmica on inscriure's.