El valor real dels salaris a Espanya ha caigut el 4,5% en l’últim any, segons dades l’OCDE. Espanya ha estat el segon país de l’organització on més han baixat els salaris reals, només superat per Grècia (-6,9%). L’informe apunta que els salaris nominals no augmenten al ritme de la inflació i es preveu que el poder adquisitiu de les famílies continuï decreixent el 2022. L’OCDE recomana als governs «estudiar fórmules per ajustar els salaris mínims oficials i mantenir de forma efectiva el poder adquisitiu dels treballadors amb sous més baixos». La taxa d’atur als països de l’OCDE era del 4,9% el juliol, la xifra més baixa de la sèrie històrica, iniciada el 2001. L’OCDE assegura que «la desacceleració del creixement mundial implica que la millora de l’ocupació probablement també s’alentirà, a la vegada que les fortes pujades dels preus de l’energia i les matèries primeres estan generant una crisi del cost de la vida».