La independència, la capitalitat, la quarta revolució industrial, l'impuls del petit comerç i la participació ciutadana són els principals eixos del programa de Primàries Manresa. Qualsevol temàtica que no estigui recollida en aquest programa, però que aparegui durant el mandat, «serà treballada igualment de forma oberta a través de les assemblees ciutadanes que es duran a terme periòdicament, i en les quals els regidors electes retran comptes de la seva activitat i recolliran les crítiques o propostes dels ciutadans, o bé a través de votacions electròniques dels inscrits al registre de votants».

Primàries Manresa ha fet públic el programa electoral que defensarà durant el mandat vinent. El programa és fruit d'un treball que es va iniciar just després de les primàries que van tenir lloc el 23 de febrer.

Durant aquests 3 mesos la plataforma ha dut a terme quatre assemblees ciutadanes per debatre els grans blocs del programa de forma oberta amb la ciutadania i amb la presència de diversos experts en cada àmbit.

També ha recollit propostes a través de les xarxes socials, del correu electrònic i parlant amb entitats i particulars. El conjunt de propostes programàtiques van ser debatudes i aprovades de forma definitiva en una cinquena assemblea ciutadana que es va dur a terme el 5 de maig.