El bisbat de Solsona organitzarà cursos d'afectivitat i sexualitat per a tots els capellans i treballadors de la diòcesi que tracten amb menors com a mesura preventiva de possibles abusos.

El bisbe Xavier Novell, que ha obert una investigació sobre l'actuació de tots els capellans de la seva diòcesi des del 1930 per descobrir si algun va cometre abusos sexuals sobre menors i que ha establert una oficina, un correu electrònic i un telèfon per atendre possibles víctimes, anuncia aquesta nova mesura en la carta dominical d'aquesta setmana.

En la carta dominical que publicarà en el Full Parroquial, titulada «Primers passos (II)», el bisbe informa els seus feligresos que «no només cal preocupar-se de les víctimes del passat, també volem protegir els nens i els adolescents d'avui: aquesta generació fràgil i vulnerable que, a causa de tantes deficiències emocionals, pot ser, tan fàcilment, víctima i perpetradora d'abusos».

«Estem preparant un pla de formació per a tots els agents pastorals», anuncia Novell, que vol que s'imparteixi també a tots els responsables i monitors «dels catesplais i de les catecolònies davant la imminència de les seves activitats d'estiu».

Segons el bisbe, començarà «amb els capellans en la pròxima reunió trimestral de zona, convocarem tots els laics després de Pasqua i dedicarem les jornades pastorals de final de curs a oferir formació sobre afectivitat i sexualitat, en vista de créixer tots en una relacionalitat sana».

«Apostem -especifica Novell- per la formació perquè la millor prevenció davant el risc d'abús és que tots els membres actius de la pastoral visquem una afectivitat equilibrada i madura i, si fóra el cas, detectem les nostres carències i demanem ajut per treballar-les». Aquest pla de formació forma part d'un projecte de prevenció i protecció dels menors i adults vulnerables que ha preparat el bisbat de Solsona i que, segons el seu prelat, ha d'incloure, «a més, la definició i aprovació d'un codi de conducta, d'un protocol de prevenció i protecció i d'uns indicadors de detecció».

«Volem formar tots els agents perquè tots aquests elements de prevenció, protecció i detecció siguin útils. De poc serveix tenir unes grans eines si no estem preparats i sensibilitzats per usar-les i fer-ho correctament», puntualitza.