Gent fent Poble (GfP), que va guanyar les eleccions municipals del mes de maig passat a Sant Fruitós de Bages, on governa en minoria, haurà de pagar una multa de 250 euros per haver comès una infracció electoral durant la campanya prèvia a aquells comicis. Així ho ha resolt la Junta Electoral de Zona (JEZ) de Manresa, que, al seu moment, va ser advertida d'un possible frau comès per GfP per haver començat a enganxar cartells abans d'hora. La JEZ també investigava Junts per Sant Fruitós, però en aquest cas ha arxivat l'expedient.

La campanya de cara a les eleccions municipals del 28 de maig s'iniciava, per llei, a les 00.01 hores del divendres dia 10 d'aquell mateix mes, però la JEZ de Manresa ha considerat que GfP no va complir aquesta prerrogativa, i ha acordat per unanimitat imposar-li la sanció. A més, diu que no li consta que GfP hagi fet cap al·legació.

En l'acta, la JEZ de Manresa al·lega que per part de GfP «s'ha comès una infracció electoral conforme a l'article 153 de la LOREG, per trencament de la norma imperativa de l'article 51.1 del mateix text legal». L'article 153 de la LOREG diu que la infracció de les normes obligatòries establertes en la mateixa llei, en cas que no arribin a constituir delicte, es podran sancionar amb multes d'entre 300 i 3.000 euros si es tracta d'autoritats o funcionaris, i d'entre 100 i 1.000 si la infracció la realitzen particulars. En aquest cas, es considera que s'ha vulnerat l'article 51.1 de la mateixa llei, en què consta que la campanya començarà el dia 38è posterior a la convocatòria electoral.

Al darrere de l'advertiment com a mínim hi ha ERC de Sant Fruitós, que al seu dia ja va denunciar públicament els fets i els va posar en coneixement de la JEZ de Manresa.

Segons ERC, entre altres coses la formació té constància gràfica que a les 23.36 hores del dia 9 de maig ja hi havia material electoral de GfP penjat en espais electorals del municipi, i també, abans de mitjanit, als nuclis de Torroella de Baix i de Pineda de Bages, per la qual cosa va informar de la situació la Policia Local i potseriorment també la Junta Electoral de Zona de Manresa.