Les obres a la basílica de la Seu de Manresa, corresponents a l'actual conveni quadriennal (2009-2012), avancen a bon ritme. "Anem sobre el temps previst", ha explicat el doctor Lluís Guerrero, vicepresident de l'Associació dels Amics de la Seu, el qual anuncia que, si no hi ha cap interrupció, "s'acabaran cap a l'estiu de l'any vinent". A hores d'ara l'entitat ja té un ull posat en el proper conveni, que "caldria començar a negociar la tardor vinent". Al respecte, no amaga la seva preocupació que la situació de crisi actual i el conseqüent estalvi econòmic no posin pals a les rodes per "tirar endavant la restauració".

El conveni actual -entre la Generalitat, la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Manresa i el bisbat de Vic- va trigar un any a materialitzar-se. Un any en què, per tant, les grans obres al temple manresà van quedar aturades. D'aquest conveni, amb una inversió de prop d'1.400.000 euros, se'n va començar a parlar el gener del 2009. Si bé el juliol d'aquell mateix any va transcendir que hi havia llum verd, no va ser fins a final d'aquell any que es va rubricar i que els paletes van tornar a entrar a la basílica. La nova fase d'obres va començar per la restauració de la sala gòtica, on en un futur es traslladarà el museu, i pel passadís annex que la comunica amb el claustre. Acabada aquesta intervenció, l'octubre passat es va iniciar la de la façana principal de la Seu, actualment en curs.

Cal remarcar que en el conveni actual els Amics de la Seu s'han hagut de fer càrrec, per primera vegada d'ençà que es va posar en marxa aquest sistema de convenis per pagar les obres al temple, del 25% de la despesa del bisbat de Vic. Durant quatre anys, la Generalitat, la Diputació i l'Ajuntament hi han d'aportar 348.000 euros cadascun; el bisbat, 261.000, i l'associació manresana, 87.000. Aquest conveni és el tercer. El primer (2001-2004; 1.502.530,26 euros) el van signar la Generalitat, l'Ajuntament, la Diputació, el ministeri de Cultura espanyol i el bisbat. En el segon conveni (2005-2008; 1.200.000 euros) ja no va figurar el ministeri de Cultura, que se'n va despenjar.

Tots tres convenis tenen com a objectiu donar resposta al pla director del temple, presentat el 2001 i segons el qual caldria dedicar a la Seu de Manresa un total de 8.714.675, 51 euros (prop de 1.500 milions de pessetes) en 25 anys per deixar en condicions el conjunt arquitectònic. El doctor Guerrero fa memòria i recorda que, sense aquestes inversions no s'hauria pogut dur a terme la consolidació de vuit contraforts mitjançant uns ancorats tensats verticals, sis a la façana sud i dos a la cara nord, per evitar el desplom de la façana cap a la banda del riu. S'ha construït una altra coberta a la catalana, s'ha restaurat la rosassa, el baptisteri de dalt a baix...

La intervenció actual

La intervenció a la Seu que s'està duent a terme en aquests moments es concentra a la façana de Sant Martí, coneguda també com la de la Reforma. És la façana principal de la Seu. L'actuació va començar l'octubre passat i, tal com informa el doctor Guerrero, ja ha donat resultats ben visibles. "Està totalment acabat de restaurar el contrafort que hi ha mirant la façana a mà esquerra, al límit. És un contrafort que té una gàrgola a la part alta que estava molt erosionada i inclinada per un tros de pinacle que va caure al damunt". Guerrero comenta que "es tracta d'un grifó, un animal mitològic que es representa seguint algunes variacions; en aquest cas, té cap de felí (orelles, musell, ullals carnissers i ulls característics), cos d'àguila amb plomes i urpes, i cua de felí. Amb variacions, els grifons solen representar-se així i solen formar part de l'imaginari medieval".

Ara, els operaris de les obres "estan canviant la barana de la part superior de l'atri, que presentava una situació catastròfica, i es desfeia al tacte, com si fos talc". A banda, estava "fissurada i extraplomada a trossos". Aquesta barana es canviarà tota. També es restaurarà la part de sota de l'atri: "els arcs neogòtics amb les columnes amb els capitells decorats, les peces triangulars (cablets; que ja s'estan fent), els pinacles, les frondes, les volutes... Tota una sèrie de motius de decoració arquitectònics que s'estaven engrunant o que ja ho hi eren". El sobrecost que va comportar la intervenció a la sala gòtica, de la qual es va haver de fer nou tot el sostre, ha implicat tenir menys diners per a la façana principal. Per tant, serà necessari un conveni nou per restaurar les escales del davant, el forjat i el reixat. "És un espai que necessita formar part d'un altre conveni".

Quant a la il·luminació pendent al temple de les capelles laterals, l'associació ha cursat la petició convenient a la Fundació Endesa, que ja va cofinançar les fases anteriors, i espera rebre'n la resposta.