Les proposicions que l'equip de govern de CDC i ERC classifica com en procés de ser resoltes abasten una gran diversitat d'àmbits. Algunes de les més significatives són:

19 de novembre del 2015. Compliment i aplicació de la Llei de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, a petició conjunta de la PAHC Bages i l'APE Bages.

18 de febrer del 2016. Desplegament de la Llei catalana per garantir els drets de lesbianes, gais, transgèneres, bisexuals i intersexuals (LGTBI), i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia a Manresa.

19 de maig del 2016. Per a l'adaptació dels parcs infantils de la ciutat amb gronxadors, jocs i accessos adaptats tant als existents com als de nova creació.

20 d'octubre del 2016. Per a una jardineria municipal ecològica.

17 de novembre del 2016. Per millorar el camí per a persones, que va de Cal Gravat a la llar d'infants Bressolvent i empreses del polígon Bufalvent.

26 de gener del 2017. Per exigir el final de les altes mèdiques injustificades i per reivindicar el dret de les persones a emmalaltir amb dignitat.

20 d'abril del 2017. Per demanar Manresa municipi compromès amb la Banca ètica.

18 de maig del 2017. A favor d'una campanya activa de la salut alimentària infantil.

20 de juliol del 2017. Per fer un estudi a tota la ciutat, en un termini no superior a un any, de les cruïlles no semaforitzades de car-rers que desemboquen en vies principals i implementar accions de millora.

20 de juliol del 2017. Adhesió de l'Ajuntament de Manresa al projecte No puc esperar! per facilitar el dia a dia de les persones que per un problema mèdic, no contagiós, necessiten utilitzar urgentment un lavabo.

16 de novembre del 2017. L'Ajuntament de Manresa desenvoluparà actuacions de sensibilització i prevenció entorn a la importància de la salut mental, en el marc de l'elaboració i execució el Pla de Salut de Manresa.

16 de novembre del 2017. L'Ajuntament considera els infants de la ciutat com a ciutadans i ciutadanes de ple dret i membres actius de Manresa, vetllarà per l'acompliment de la Convenció dels Drets dels Infants i es compromet a elaborar el segon Pla d'Infància i Adolescència, i incorporar-hi la visió dels infants de la ciutat a través del treball dels consellers i les conselleres infantils.

18 de desembre del 2017. Creació de la comissió impulsora d'un nou Pla de Mobilitat Urbana.

19 de juliol del 2018. Priorització de la neteja de les pintades de caire feixista, espanyolista, racista i sexista dels carrers de la ciutat.

19 de juliol del 2018. De rebuig a la violència i de defensa a les persones víctimes d'agressions per motius ideològics.

18 d'octubre del 2018. Per a la publicació per part de l'Ajuntament dels pressupostos municipals en format digital obert.