Hi ha una reducció dràstica dels naixements, tal com mostren les dades dels parts que ha assistit Althaia. El 2018 es van atendre 1.652 parts a les instal·lacions de l'Hospital Sant Joan de Déu i la Clínica Sant Josep (es tracta d'una xifra encara provisional i hi podria haver alguna variació, que seria molt petita).

Per trobar una xifra inferior als 1.652 parts cal remuntar-se a 16 anys enrere, fins a l'any 2002, quan n'hi va haver 1.627. Setze anys és molt temps i dona imatge de la magnitud de la reculada.

Una altra dada molt significativa és que fa 8 anys, el 2010, hi va haver 2.286 parts als centres mèdics de Manresa, 634 més que l'any passat. La reducció és del 27%, un percentatge molt gran. El 2008 encara hi va haver més parts, 2.289. Els anys 2008 i 2010 marquen el punt àlgid de naixements i des de llavors hi ha hagut una davallada continuada amb una única excepció, el 2016.

Estem parlant d'una reducció de gairebé un terç des de l'esclat de la crisi econòmica, el que dona una idea de l'efecte que els períodes de bonança econòmica tenen en la societat. L'any 1999 van anar a donar a llum a l'Hospital Sant Joan de Déu o a la Clínica Sant Josep 1.490 dones.

El creixement va ser imparable amb les xifres màximes ja esmentades de parts atesos els anys 2008 i 2010. En una dècada, Althaia va haver de fer front a un increment de gairebé 800 parts, una quantitat que traslladada a percentatge equival a un 54 % d'augment.

Punt d'inflexió

Així que amb el punt d'inflexió situat del 2008 al 2010 primer hi ha un increment de parts atesos de més del 50% i, quan Althaia arriba a l'entorn de la xifra de 2.300 naixements, llavors s'inicia una davallada de gairebé el 30%.

Aquestes són les dades generals, però també es poden desglossar per centres. La Clínica Sant Josep, amb una activitat majoritàriament privada, ha passat de donar servei a 556 parts l'any 2013 a 402 el 2018, 154 menys (27%).

A l'Hospital Sant Joan de Déu el 2013 el nombre de parts atesos van ser 1.301 i l'any passat, 1.250, 51 menys (4%). Així que és la Clínica la que ha tingut la disminució d'activitat més important els darrers 5 anys. La clara tendència a la baixa dels parts atesos per la Fundació Althaia contrasta amb l'increment de població de Manresa que reflecteix l'actualització del padró municipal d'habitants i també mostren -amb dades més restrictives- les xifres de població de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

La causa és que Althaia no atén parts només de Manresa i que en el còmput total de població els naixements només és una de les variables a tenir en compte.