El famós personatge del Club Super3 Mic segueix sent, un any més, un dels principals triomfadors el dia de la mona. Els més petits gaudeixen amb les seves aventures i la festivitat els permet degustar una rèplica del ninot.