La Societat Catalana de Farmàcia Clínica ha premiat el projecte “Creació i implementació d’un projecte informàtic transversal de gestió del medicament” de la Fundació Althaia en l’edició del 2019 de la Ruta de l’Excel·lència.

El guardó té per objectiu impulsar la qualitat i la innovació en els serveis de farmàcia hospitalària i donar a conèixer aquells projectes de valor que hagin demostrat resultats assistencials rellevants i que puguin implantar-se en altres centres.

El projecte guardonat és sobre l’Estació de Treball de Fàrmacs, un aplicatiu informàtic de gestió del medicament propi d’Althaia desenvolupat gràcies al treball multidisciplinari dels equips de farmàcia, infermeria i mèdics junt amb el servei de Transformació Digital, Sistemes d'Informació i TIC de la Fundació.

L’Estació de Treball de Fàrmacs permet fer una gestió integrada de la medicació. L’aplicatiu inclou des de la prescripció i la preparació fins a la validació i l’administració dels medicaments. Té, a més, registrades informacions de relleu dels pacients, com són les dades clíniques i antropomètriques, els resultats d’analítiques, les possibles reaccions adverses, entre d’altres. Tot això suposa una millora de la seguretat en l’ús del medicament.

Fa gairebé trenta anys es va iniciar als hospitals de Manresa la informatització de la prescripció mèdica. Des de llavors hi hagut una progressió continuada amb l’objectiu sempre de la millora de la seguretat en la utilització dels medicaments.

Per tal de difondre aquest projecte, la Ruta de l’Excel·lència organitza una jornada que se celebrarà el 22 de maig a la Fundació Althaia i que s’adreça a professionals del sector.

Els altres guardonats en aquesta edició són el “Projecte d’atenció farmacèutica i educació sanitària pel tractament antibiòtic domiciliari endovenós (TADE)” de l’Hospital Vall d’Hebron, el “Projecte Codi Medicament”, de l’Hospital Sant Pau de Barcelona, i el “Projecte eMedRec Tool”, del Consorci Sanitari de Terrassa.