La previsió inicial era que les deixalles del Bages fossin traslladades al Centre de Tractament de Residus del Vallès durant 5 anys per ser inertitzades i després retornades per ser colgades a l'abocador del Parc Ambiental de Bufalvent, a Manresa.

Segons va informar el departament de Territori de la Generalitat, una primera estimació seria que serien necessaris uns 6 viatges al dia per part de 2 o 3 camions, que caldria haver ajustat al ritme de gestió dels diferents serveis de recollida als municipis.

La previsió era que el transport es realitzés per la ruta que afectés menys el trànsit i si el desplaçament era diürn es prioritzaria l'ús de l'autopista. La resta de trànsit seria per la C-55.

Això implicava transportar per carretera milers de tones d'escombraries cada any fins a Vacarisses. I tornar-les en condicions de ser colgades a Bufalvent.

El departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat ho va dir ben clar: «Mentre no es construeixi la nova planta del Bages, la fracció resta generada en aquesta comarca es traslladarà al Centre de Tractament de Residus (CTR) Vallès, per fer el tractament previ que exigeix la normativa europea».

L'Agència de Residus de Catalunya va aprovar el conveni de col·laboració amb el Consorci del Bages per finançar la nova infraestructura del Parc Ambiental de Bufalvent que permetrà aprofitar més i tractar correctament els residus abans de la seva disposició final en el dipòsit controlat de Bufalvent.

El compromís era que l'Agència de Residus aportaria el finançament necessari perquè la planta de fracció resta del Bages fos una realitat a partir de l'1 de gener del 2023, i que el 2018 ja fos operativa la instal·lació per fer la transferència cap al Vallès. Finalment, aquesta planta de transferència no caldrà i l'obra es preveu que estigui enllestida a final del 2021 o començament del 2022.