«No hi ha hagut manera de canviar les cadires», es queixa Josep Ferrer, del bar Toni's, situat a la plaça Major. La seva valoració de l'aplicació de la normativa de les terrasses no és ni de bon tros tan positiva com la del gremi (vegeu el text del costat). Explica que la seva intenció era canviar les cadires d'alumini que fixa l'ordenança per unes de més bones, però que l'Ajuntament no li ho ha permès tot i que les que volia posar «costen tres vegades més perquè són de disseny».

La voluntat de canviar-les la va motivar «que a l'hivern les d'alumini estan glaçades, a l'estiu cremen i que, a l'hora de posar i treure les taules i cadires, fan molt soroll». Comenta que va demanar permís per fer el canvi, i que fins i tot va portar diferents mostres a l'Ajuntament per poder triar la més adequada, però que la resposta va ser que havien de ser iguals a tota la plaça Major, és a dir, que si les canviava ell també ho havien de fer els altres dos negocis de restauració que hi funcionen, la qual cosa no considera justa perquè ell té el negoci fa molts anys i els altres dos establiments són més nous i potser no els va bé fer el canvi.

Es queixa que l'aplicació de l'ordenança és «massa estricta» i que a la plaça Major en concret ho és especialment perquè «jo volto pel Centre Històric i veig terrasses amb els para-sols amb marques de begudes i ningú no els diu res».