El Servei de Projectes Urbans i infraestructures territorials de l'Ajuntament de Manresa ha comunicat que, el proper dilluns 22 de juliol, s'iniciaran les obres de reparació del mur de contenció del carrer Pujada Roja. L'actuació consisteix en l'eliminació del mur actual i la construcció d'un de nou mur d'escullera.

Els treballs, que tenen una durada prevista d'unes quatre setmanes, es realitzen amb caràcter d'urgència per motius de seguretat davant el risc de bolcament del mur actual, tant per als usuaris de la via com per a les indústries que queden a una cota inferior.

Amb motiu d'aquets treballs es tallarà el trànsit de vehicles del carrer Pujada Roja entre el Passatge Pujada Roja i el Camí de les Cots (entre els números 38 i 48 de carrer Pujada Roja). Atès les característiques de l'obra, no es permetrà l'accés de vehicles a l'àmbit d'afectació de les obres, si que es mantindrà un itinerari protegit i senyalitzat per a vianants.