El 3 de juny passat va començar l'enderroc de l'immoble de la Baixada dels Jueus, 7, cantonada amb Na Bastardes, 8. Ha costat 103.558 euros (IVA inclòs) i les obres havien de durar dos mesos. L'immoble, de final del segle XIX, ocupava una superfície de sòl de 195 m2 i tenia un superfície construïda és de 1.109 m2. L'Ajuntament va anunciar que se'n conservarien els baixos per deixar a la vista uns arcs amb valor històric. A la foto, la casa enderrocada des de l'ajuntament.