Les dades de Manresa comentades en aquestes pàgines informen només de les actuacions realitzades en l'àmbit de les voreres. No s'hi inclouen, però, les superfícies o zones verdes que hi ha annexes a les voreres, com és el cas del parc de la Bonavista, la nova plaça del Remei, la Baixada dels Drets o la plaça Simeó Selga.