La proposta d'ordenances fiscals per al 2020 presentada manté la bonificació de l'IAE per a les empreses que tinguin un resultat negatiu fins a un màxim de 3 anys consecutius. Les bonificacions són del 10% quan hi ha un dèficit del resultat d'explotació d'entre el 5 i el 10%, i del 20% quan hi ha un dèficit del resultat d'explotació superior al 10%.

També es manté el sistema de bonificacions per obres i reformes. Al centre històric es manté el 95% de bonificació de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per reforma de façanes, del 40% per les noves construccions i del 60% per qualsevol tipus d'obres d'interiors.

A la resta de la ciutat, es bonifica amb el 50% de l'ICIO les obres de reforma de façanes.

L'Ajuntament continuarà promocionant l'aplicació de la tarifa plana per al pagament fraccionat dels impostos.