L’alcalde de Manresa, Valentí Junyent, ha signat aquest diumenge al migdia una resolució per la qual dictamina que, a causa de la crisi sanitària del coronavirus, el personal funcionari i laboral al servei de l’Ajuntament no haurà d’anar al seu lloc de treball i podrà seguir les recomanacions del Govern de la Generalitat de Catalunya de romandre als seus domicilis, llevat de tots aquells treballadors adscrits a la prestació d’activitats i serveis públics bàsics i estratègics (serveis mínims).

L’Ajuntament facilitarà que el personal que tingui la possibilitat de fer-ho pugui treballar des de casa, per tal que, més enllà dels serveis mínims, es pugui mantenir part de l’activitat. El règim de prestació de serveis en la modalitat de teletreball és voluntari.

El personal haurà de consultar el correu electrònic un mínim de dues vegades al dia per mantenir-se al corrent de les novetats. Igualment, amb caràcter general, per necessitats dels serveis, l’Ajuntament pot disposar la interrupció temporal dels permisos. Tot el personal ha d'estar disponible perquè pot ser requerit en qualsevol moment, en tant que és servidor públic i ens trobem en una situació d'emergència. Els treballadors i treballadores percebran la totalitat del seu salari.

Aquesta instrucció, que té el vistiplau dels representants del personal, entra en vigor aquest mateix diumenge i té vigència indefinida fins a la seva derogació, revisió o modificació en funció de l’evolució de la situació epidemiològica i d’acord amb les instruccions o directrius de l’autoritat competent.

Resolució de serveis mínims

L’alcalde de Manresa ha signat també una resolució on concreta les activitats i serveis públics que es consideren bàsics i estratègics (serveis mínims).

El personal al servei del cos de la Policia Local i de Protecció Civil treballarà amb normalitat per atendre les necessitats que es derivin de la situació actual.

Per a la resta de departaments, s’han decretat serveis mínims, que afecten el 20% del personal, de determinats departaments. En concret, es tracta del Gabinet d’Alcaldia, Servei de Suport a l’Alcaldia i Presidència, Secretaria General, Població i notificadors, Servei de Tresoreria i Gestió Tributària, Servei d’Intervenció General, Oficina d’Atenció Ciutadana i Oficina d’Atenció Empresarial i Atenció Econòmica, Ensenyament, Contractació, patrimoni i inversions, Organització i Recursos Humans, Serveis al Territori, Cementiri, Manteniment: brigada edificis, magatzem i transport, Mercat Puigmercadal, Acció Social , Equips Bàsics d’Atenció Social (EBAS) Centre, Nord, Ponent i Llevant, Policia Local (administració) i Protecció Civil; i Servei de tecnologies i sistemes d’informació.

Per als empleats públics que hagin de realitzar aquestes activitats o prestar aquests serveis s’han habilitat mesures de reorganització interna com el règim de torns, la fixació d’horaris especials o la prestació de serveis en la modalitat de teletreball en funció de les tasques a realitzar i dels mitjans tècnics disponibles.

Els empleats públics amb fills o filles menors de 16 anys o persones dependents a càrrec poden gaudir de preferència en els règims de torns i en la prestació de serveis en la modalitat de teletreball i, addicionalment, poden habilitar-se mecanismes de flexibilitat horària en matèria de jornada i horaris.

Reunions ajornades i ampliació del servei 010

D’acord amb la resolució signada aquest diumenge, el personal que realitza serveis mínims evitarà les reunions de treball de caràcter presencial, especialment aquelles que impliquin mobilitat de treballadors i treballadores. Les reunions es realitzaran amb les eines i solucions digitals corporatives de l’Ajuntament.

Igualment, queden ajornades totes les reunions que estaven previstes realitzar amb persones externes de l’Ajuntament de Manresa que no es puguin fer telemàticament.

Pel que fa a les oficines d’atenció a la ciutadania mantindran l’atenció telefònica i telemàtica al públic. El servei d’atenció telefònica 010, que amplia els seus horaris i funcionarà de dilluns a divendres, de 9 del matí a 8 del vespre, i dissabtes i diumenges, de 9 a 2.

L’Ajuntament de Manresa vetllarà també perquè tots els serveis que realitzen empreses externes per encàrrec del mateix Ajuntament, es desenvolupin correctament i seguint les recomanacions de les autoritats competents.

L’activitat oficial queda suspesa

El consistori suspèn mentre duri la situació actual tota l’activitat oficial, i les reunions dels seus òrgans de govern. De moment s’han suspès la Junta de Govern prevista per aquest dimarts, 17 de març, la Junta de Portaveus del dimecres 18 i el Ple Municipal Ordinari del dijous 19.

Serveis bàsics i transport garantits, amb mesures

L’Ajuntament de Manresa garanteix la prestació de tots els serveis bàsics, com la recollida de residus o la neteja. Igualment, el servei de transport urbà continuarà funcionant, si bé amb una reducció de les freqüències, que es concretarà demà dilluns, i prenent totes les mesures necessàries (només podrà viatjar en cada vehicle un terç de l’aforament i els usuaris hauran de mantenir la distància de seguretat entre ells, i la venda de bitllets al bus només es farà excepcionalment en cas que no hi hagi alternativa).

Serveis socials garantits

Tal com es va comunicar des de l’inici de la crisi del coronavirus, els serveis socials bàsics es mantindran en tot moment (equips bàsics d’atenció, unitat d’acollida de Sant Francesc, menjador social i servei d’atenció domiciliària).