Durant el confinament, la Casa Flors Sirera ha preparat setmanalment material educatiu que aporta recursos virtuals, tant en clau d'activitats per compartir en família com en l'àmbit formatiu, per reforçar el compromís amb l'educació en valors en clau de ciutadania global potenciant una mirada de crítica constructiva sobre el context internacional.

A través de les xarxes socials, Facebook i Instagram, ha elaborat materials adaptats que conviden a posar en pràctica jocs cooperatius, relaxacions, revisar els hàbits de consum. D'altra banda, s'han elaborat materials per donar a conèixer projectes de solidaritat internacional prioritzant donar veu als seus protagonistes. Cal recordar que als països amb més feblesa democràtica i socioeconòmica la repercussió en la població està sent duríssima.