La formació d'especialistes tant de medicina com d'infermeria es fa conjuntament amb els dispositius col·laboradors de la Unitat Docent: Servei d'Emergències Mèdiques, Salut Pública, Programa d'atenció domiciliària - Equip de suport (PADES) i Atenció Continuada d'Urgències Territorial, centres i serveis sociosanitaris i els hospitals de referència del territori: l'Hospital d'Igualada, el de Sant Joan de Déu de Manresa i l'Hospital Universitari de Vic.

La docència d'especialistes en ciències de la salut a la Catalunya Central fa una aposta important per la formació d'infermeria de família i comunitària. De fet, l'any 2020 ha estat designat per l'Organització Mundial de la Salut, juntament amb el Consell Internacional d'Infermeria, Any Internacional dels Professionals d'Infermeria i Llevadores en reconeixement de la tasca fonamental que aquests professionals realitzen dins del sistema de salut.

El compromís de la Unitat Docent es demostra amb l'augment de l'oferta de places de formació en infermeria; de les quatre places de l'any 2014, fins a una oferta de vuit places aquest 2020. La tasca d'aquests professionals durant la pandèmia, i sobretot dels que ara finalitzen el seu període de formació, ha estat imprescindible en els centres d'atenció primària i hospitals de referència de la Catalunya Central.

La Unitat Docent de la Catalu-nya Central forma actualment un total de 94 especialistes, disposa de vuit equips d'atenció primària docents i de 53 tutors i tutores acreditats per a la formació d'especialistes.