La prevalença de l'ansietat i la depressió en persones que fumaven abans de patir un ictus i les repercussions en la seva qualitat de vida ha estat l'objecte de la tesi doctoral d'Eduard Maldonado, graduat en infermeria a la UManresa i professor de l'assignatura «Ètica i legislació professional» del grau. A més de fer de tutor de pràctiques i de col·laborar en simulacions i seminaris, Maldonado exerceix com a infermer assistencial a Althaia. Va defensar la tesi on-line a la Universitat de Girona.

Depressió, ansietat i qualitat de vida percebuda en pacients fumadors amb ictus agut és el títol de la tesi. El treball parteix de la base que gairebé totes les persones que pateixen ictus presenten factors de risc vascular que influeixen en el risc de patir aquesta malaltia, entre els quals hi ha l'hàbit tabàquic. Per això, la tesi se centra en l'estudi de la prevalença de l'ansietat i de la depressió en aquelles persones que fumaven abans de patir un ictus.

Per a la tesi, Maldonado va fer un seguiment de 115 pacients fumadors que van patir un ictus agut i van ser hospitalitzats a l'Hospital Universitari Dr. Trueta de Girona. Aquest seguiment es va fer als tres i als dotze mesos, per avaluar la salut mental i el consum de tabac dels participants i les repercussions en la seva qualitat de vida.

La tesi conclou que d'aquests 115 pacients, als tres mesos de patir l'ictus, el 45% havia deixat de fumar i que, un any després, el 37,5% estava en situació d'abstinència tabàquica. També constata que el fet d'abandonar el consum de tabac va incidir de manera positiva amb menys risc d'ansietat i depressió al final del seguiment. Segons Maldonado, la detecció precoç d'alteracions de salut mental en persones que han patit un ictus és fonamental per millorar la seva salut i benestar i per fomentar el control dels factors de risc i l'autocura.