L'Ajuntament de Manresa ha pactat una solució amb 9 de les persones que han de desallotjar el bloc d'habitatges del carrer Ignasi Balcells número 15. En una reunió aquest matí, s'ha acordat amb l'associació de dones Al Noor de Manresa, que representa els joves, que tots ells tindran cobertura de serveis socials i una alternativa d'habitatge i cobertura de les necessitats bàsiques. L'acord preveu que els joves desallotgin l'edifici sense esperar que s'hagi de fer de manera forçada, com a màxim dilluns vinent, dia 26.

Serveis socials ha ofert als joves diverses alternatives habitacionals: l'alberg social, fonda o pensió i un ajut econòmic per a lloguer.

L'Ajuntament de Manresa va decretar en un informe tècnic la inhabitabilitat del bloc del carrer Ignasi Balcells, atès que no disposa de cèdula corresponent, ja que l'edifici no està finalitzat. De les 12 persones que ocupaven l'immoble, 3 ha manifestat que no volen cap recurs per part de l'Ajuntament, mentre que 9 sí que s'han volgut adherir al pla de treball pactat.

L'acord estableix que els serveis socials municipals faran un seguiment social dels joves pel que fa a formació, millora de salut i tràmits de documentació; que totes dues parts treballaran per un programa per a la prevenció de la Salut; i que els serveis socials col·laboraran amb la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) per establir plans de treball amb els tres joves que poden tenir accés a un suport econòmic o habitacional com a extutelats. L'associació Al Noor farà acompanyament als joves i mediarà en situacions de possible conflicte.

L'acord es revisarà cada 3 mesos i es podran prorrogar els recursos oferts en funció del 'evolució dels plans de treball.