En paral·lel a la vessant museogràfica, les obres per convertir el Museu Comarcal de Manresa en el Museu del Barroc de Catalunya van avançant. El setembre passat es va iniciar una nova fase d'obres per valor de prop d'un milió d'euros, que inclou treballs en la mitgera oest, la consolidació dels sostres de les ales nord i oest, una intervenció a la coberta de l'escala històrica i la instal·lació dels elements que permetin posar en funcionament la climatització de les dues noves sales polivalents de l'ala sud del claustre.

A banda, la setmana passada la Junta de Govern Local va aprovar dos punts relacionats amb les fases de contractació per garantir la continuïtat de les obres. Per una banda, l'expedient de contractació de l'actuació que fa referència als tancaments exteriors dels nous accessos i a l'acabat exterior de la façana oest (1,3 milions d'euros). De l'altra, l'aprovació del projecte que inclou la construcció d'un nou nucli de comunicacions verticals (escala d'evacuació i muntacàrregues), la pavimentació del claustre, la infraestructura troncal de les instal·lacions de l'edifici i dels nous espais i la rehabilitació de la façana sud. En al cas d'aquesta actuació, té un valor d'1,1 milions d'euros. D'aquesta manera, faltarà només un darrer projecte (d'acabats interiors dels nous volums dels accessos i de les sales expositives) i el corresponent al projecte museogràfic.