El ple va aprovar, amb el el vot en contra de Fem Manresa i l'abstenció del PSC i Ciutadans, donar continuïtat a la prestació del servei de retirada i dipòsit de vehicles de la via pública de Manresa a la concessionària de la zona blava, Eysa, per al període mínim de temps necessari per tal que un nou concessionari o la pròpia corporació el presti directament, i com a màxim fins a 26 de maig de 2021, en els termes i condicions vigents en l'actualitat.

També es va determinar que l'estimació de la despesa de prestació del servei per aquest període de continuïtat té un cost aproximat de 61.000 euros, segons les dades de la darrera liquidació del servei de retirada de que es disposa, corresponent a l'exercici 2018, en què es va registrar un cost anual de 313.626 euros i un dèficit d'explotació de 121.999 euros.

El 23 d'octubre de 2003, l'Ajuntament de Manresa va adjudicar la concessió administrativa de gestió dels serveis públics per a la construcció i explotació d'un aparcament subterrani a la plaça de la Reforma, la gestió del servei públic d'aparcament en superfície sota temps limitat en el municipi de Manresa i la gestió del servei de retirada i dipòsit de vehicles de la via pública de Manresa, a favor d'Estacionamientos y Servicios SA, Eysa.