L'Associació de Veïns de Mion-Puigberenguer-Poal de Manresa ha comunicat a Endesa el malestar existent al barri pels reiterats talls de subministrament que ha patit: sis entre els dies 20 de desembre i 10 de gener.

Els vials afectats han estat el carrer Pirineu, als nombres imparells des del 99 fins al 117 i els nombres parells des del 70 al 106, i tots els números dels carrers Saragossa, Madrid i Rajadell.

El president de l'entitat veïnal, Agapito López, ha explicat que les persones d'edat avançada que depenen, especialment en època hivernal, del subministrament elèctric. L'associació de veïns exigeix a Endesa que compleixi amb la seva tasca i proporcionin un servei de qualitat als usuaris o abonats, «i avisin amb antelació dels possibles talls de subministrament que vagin a produir per evitar mals majors».

L'entitat veïnal demana a Endesa que faci un seguiment i control de tots els comptadors de barri i especialment dels carrers afectats i que intervingui per eliminar les connexions «il·legals que existeixen al nostre barri, i que són moltes, per tal que cadascú pagui en funció de la seva despesa i tarifa aplicable en cada cas».

Segons l'associació, el fet que no hi hagi un control sobre les punxades il·legals a la línia elèctrica «suposa que cada vegada hi hagi més gent que les faci, sense por de que els passi res, el que afecta els drets dels altres».