A Manresa no s'admet l’habitatge en planta baixa al Centre Històric, a l'àrea central i en sectors d'ordenació tancada. El ple municipal va aprovar, a més, suspendre la tramitació de llicències en zones d’ordenació oberta perquè el pla urbanístic de la ciutat no estableix unes condicions específiques per a la seva implantació.

Segons el govern municipal d'ERC i JxM, aquest buit comporta que el seu establiment vingui regulat per normativa sectorial d’accessibilitat i d’habitabilitat, sense valorar la seva relació física amb l’espai públic i sense garantir la qualitat ambiental d’aquests nous habitatges.

A la vegada, el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) preveu una consulta als veïns en supòsits de creació de nous habitatges, però sense concretar-ne els efectes.

Aquestes circumstàncies, juntament amb altres casuístiques, fan que l'Ajuntament consideri necessari una anàlisi més precisa d’aquesta qüestió i estudiar una regulació normativa adient per a la creació de nous

habitatges en planta baixa ja sigui per la conversió de locals de planta baixa o per la subdivisió en planta baixa d’habitatges existents com per edificis de nova planta, sense posar en dubte aquells habitatges que ja existeixen a les plantes baixes en aquests àmbits.

Per això, en el document elaborat pels serveis tècnics d’Urbanisme, es proposa la suspensió de llicències per iniciar el procés d’estudi i modificació de la normativa. 

Una suspensió que ha de comprendre tant les llicències de reforma o d’ampliació d’edificis existents com les llicencies de nova edificació, que consisteixin en una conversió de locals, divisió d’habitatges, i en general la creació de nous habitatges situats a plantes baixes dins la zona d’ordenació.