Regió7

Regió7

Per què ha guanyat Fomento el concurs de la neteja de Manresa?

La major capacitat i la maniobrabilitat dels nous vehicles han estat tingudes en consideració per l’Ajuntament

Imatge d'arxiu del servei de neteja Arxiu/Alex Guerrero

El temps de resposta i uns vehicles amb més capacitat i maniobrabilitat han estat claus perquè Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) s’hagi fet amb la concessió per 11 anys més del servei de recollida de residus i neteja viària de Manresa, per un import global proper als cent milions d’euros.

En el dictamen d’adjudicació, aprovat pel darrer ple municipal, consta la puntuació atorgada a Fomento i a l’altra empresa que optava al concurs: Prezero (antiga Cespa del grup Ferrovial).

Els punts en els quals Fomento supera a Prezero i que, finalment, van decantar la balança cap a la corporació que ja s’encarrega de la neteja de la ciutat van ser l’agilitat per a la resolució d’incidències i la relació de mitjans materials i vehicles a utilitzar per a cada un dels equips que integren el servei de recollida de residus.

Tot i així la diferència en la valoració va ser mínima. 

Segons consta en la documentació, FCC Medio Ambiente SA proposa la implicació de tot el seu personal en la comunicació d’incidències als serveis tècnics de l’empresa i de l’Ajuntament. Cada dia l’empresa enviarà dos informes. El primer a les 9 del matí sobre l’estat de neteja i desviacions del servei i el segon, a les 12 del migdia, amb les previsions de neteja del dia següent. «L’empresa proposa millorar el temps màxim de resposta en la resolució d’incidències en les àrees d’aportació», s’assegura.

També ha estat considerada més òptima la seva proposa de «mitjans materials i vehicles a utilitzar per a cada un dels equips que integren el servei de recollida de residus, les seves característiques tècniques i mediambientals i la justificació de l’elecció d’aquesta maquinària en funció de l’organització del servei proposat i d’acord amb la morfologia de la ciutat».

L’empresa proposa l’adquisició per a la recollida de residus de 7 camions de càrrega posterior amb elevador elèctric de 18 m3 i 2 de 11m3 , a utilitzar en la recollida domiciliària i comercial porta a porta en eixos comercials i a grans productors disseminats. 

I, també, 6 camions de càrrega lateral de 25 m3 per a la recollida domiciliària amb contenidors de càrrega lateral.

Proposen recol·lectors de 18 m3, de més capacitat (es passa de 18 a 26 tones de massa màxima autoritzada) i més maniobrabilitat al ser de 3 eixos, per a la major part d’àrees d’aportació de residus. 

Per al servei de repàs de contenidors es proposa la utilització de 3 vehicles elèctrics lleugers.

L’empresa proposa per a la recollida selectiva de mercats ambulants, fires, festes i actes populars escollir els vehicles més apropiats d’entre la flota disponible.

Equips i eines

La nova concessió de neteja ha de millorar l’estat de les voreres i els espais públics.

  • Escombrada manual amb 4 tipus d’equips: peó amb carretó, peó amb carretó autopropulsat, peó amb carretó autopropulsat d’aspiració i peó amb tricicle elèctric, en funció de l’itinerari. Aquest tractament es proposa en horari de matí, amb 21 equips de dilluns a dissabte i 7 equips els diumenges.
  • Escombrada manual amb vehicle auxiliar amb 7 equips de dilluns a divendres i 4 els dissabtes formats per un peó conductor amb un vehicle elèctric lleuger en horari de matí.
  • Escombrada mecànica mixta amb 3 escombradores de 2 m3, amb un peó conductor i un peó i una escombradora de 5 m3 dual, amb un conductor i un peó, començant a les 7:39 h. Hi haurà una alternança dels itineraris de la dual amb algunes escombradores, per poder optimitzar la neteja amb l’aplicació d’aigua.
  • Servei de neteja amb aigua amb 2 equips de neteja mixta amb aigua a pressió, un al matí i l’altre a la tarda, i una decapadora al torn de matí, que treballarien de dilluns a divendres i dissabtes alterns.
  • Escombrada manual de repàs amb un equip manual al centre, amb peó i carretó, que treballa de dilluns a diumenge els 365 dies de l’any en torn de tarda, amb 2 itineraris diferents de dilluns a dissabte i els diumenges i festius, més 3 equips de dilluns a divendres i 2 dissabtes i festius amb peó conductor i vehicle auxiliar elèctric, també en torn de tarda.
  • Servei complementari de neteja viària estructurada en 2 equips de brigada d’incidències, 1 equip de brigada d’acció diversa i 1 equip a temps parcial de neteja especifica de taques negres.
  • Rentat de papereres i mobiliari urbà, assumit per la brigada d’incidències de tarda, amb una dedicació de 990,6 hores a l’any, la neteja de pintades, amb una dedicació de 165 hores directes a l’any, a banda de les 264 hores subcontractades a una empresa especialista.

Compartir l'article

stats