La presència de l'ensenyament religiós a l'escola respon, en primer lloc, a la importància que aquesta assignatura té dintre de l'educació perquè l'alumne pugui aconseguir un desenvolupament ple i integral de la seva personalitat. L'educació de la dimensió religiosa és part fonamental per a la maduració de la persona; no podria existir una educació integral i de qualitat si no es permetés el desenvolupament de totes les dimensions inherents en l'ésser humà, entre les quals es troba la dimensió religiosa. Aquesta educació integral es planteja en dues direccions: d'una banda, respon a la dimensió religiosa de tot ésser humà i, de l'altra, l'introdueix en una realitat cultural que té el seu origen en una història i una tradició.

L'ensenyament de la religió catòlica en els centres escolars ajuda els estudiants a eixamplar els espais de racionalitat i a adoptar una actitud d'obertura al sentit religiós de la vida.

Tal com reconeix l'article 18 de la Declaració dels Drets Humans, tota persona té dret a la llibertat de pensament, de consciència i de religió; aquest dret inclou la llibertat de canviar de religió o de creença, i la llibertat, individual o col·lectiva, en públic o en privat, de manifestar la seva religió o creença per mitjà de l'ensenyament, la pràctica, el culte i l'observança.

És a partir d'aquest article i d'altres, contemplats en la legislació vigent del nostre país i de l'àmbit europeu, que els pares i mares tenen dret a demanar per als seus fills l'ensenyament de la religió a l'escola. L'ensenyament religiós escolar és una possibilitat educativa que han d'oferir tots els centres, públics i concertats, i que els pares poden escollir lliurement.

Enguany, el període de preinscripció escolar per al curs 2019- 2020 en els centres d'Educació Infantil, Primària i Secundària serà del 29 de març al 9 d'abril i és en aquest període que els pares tenen la possibilitat d'inscriure els seus fills a classe de religió. Només cal marcar la casella que contempla aquesta possibilitat i que es troba en el full de preinscripció.

Una bona decisió en matèria educativa és aquella que vetlla pel bé de l'altre i pel seu complet desenvolupament. L'educació religiosa és, en aquest sentit, un bé, tant en la seva dimensió cultural com espiritual.