Disset clergues catalans, dos d'ells l'exrector i l'exvicari de la Seu de Manresa, i dues dones laiques, han estat processats pel Vaticà i estan sent jutjats -sota el Dret canònic- al bisbat de Vic acusats de practicar dins del grup Seminari Poble de Déu una ideologia pseudomística que es considera contrària a l'ortodòxia de l'Església. Aquesta ideologia tindria una concepció particular de les aparicions de la Verge i de l'ús de les relacions sexuals com a font espiritual. Tot plegat ha estat volgudament poc explicat per les diòcesis implicades i resulta molt confús. No hauria de ser així. L'Església catòlica és, en el fons, una associació privada com una altra, però per raó del seu arrelament exigeix ser tractada de forma molt especial a tots els efectes, i tendeix a veure's a ella mateixa com una institució més. Hi ha alguns arguments raonables per defensar en certa mesura aquesta posició. Però, plantejat així, l'Església ha d'exigir-se transparència de forma coherent amb la posició social que vol ocupar. Si no és un club privat més, no pot actuar com si ho fos.