Fuerza Nueva era un partit d'extrema dreta actiu a la darreria del franquisme i als primers anys de la recuperada democràcia que solia tenir dificultats de relació amb qualsevol mitjà informatiu que no fos de la seva corda, és a dir, amb la gran majoria. El diumenge 1o de juny del 1979 aquesta formació va fer un acte polític a Manresa i allà va anar un periodista de Regió7 a veure què deien. I el que li van dir va ser que apagués l'aparell enregistrador de so, és a dir, el casset. «Amb l'advertiment: 'no queremos grabaciones de este acto' es va exigir al redactor de Regió7 que parés immediatament el casset amb què estava enregistrant els diferents parlaments que s'estaven pronunciant a l'acte polític que Fuerza Nueva va celebrar diumenge al matí al local del cine Avenida», informava el diari el dimarts següent. «Malgrat l'intent d'explicar que era l'única manera de reproduir fidelment els arguments que allà s'empraven, de cara a evitar posteriors suspicàcies, el nostre redactor va haver de suspendre la gravació i entregar la cinta per a esborrar tot el que fins llavors s'hi havia recollit. Finalment la cinta va ser tornada sense haver sofert cap manipulació».