Així va parlar el professor Excàtedra Magne a la seva classe: «José Luis Martínez-Almeida, del PP i alcalde de Madrid, ha destacat el fet que ERC busca el mateix que buscava ETA: trencar la unitat d'Espanya. En efecte, l'objectiu coincident és el d'escapçar el mapa del regne, llevant-ne un bocí més o menys gran. Aquesta coincidència en els objectius la podríem anomenar «concordança teleològica» (m'ho acabo d'inventar). Dilectes alumnes, qui de vosaltres ens podria aportar més exemples d'aquesta concordança definida per la finalitat?».

Uns quants braços van aixecar-se immediatament, i el professor va donar pas al primer:

-El seductor més amable i considerat, aquell que gairebé demana el consentiment per escrit abans d'abordar cap mena de contacte físic, té concordança de finalitats amb el més fastigós dels violadors, que usa i abusa de la superioritat física sobre la víctima. En efecte, tots dos persegueixen mantenir relacions sexuals amb la persona objecte del seu desig.

-Ben vist- va aprovar el professor-. Un altre exemple?

-Mahatma Gandhi i Harry Truman, president dels Estats Units, concordaven en la finalitat de buscar la pau. El primer va dedicar algunes de les seves vagues de fam a intentar convèncer la població índia de posar fi a la divisió i als greus enfrontaments entre els sectors radicals de les comunitats hinduista i musulmana del país. El segon va ordenar el llançament de les bombes atòmiques sobre Hiroshima i Nagasaki, la devastació de les quals és prou coneguda, per tal de precipitar la rendició del Japó, escurçar la durada de la guerra i accelerar l'arribada de la pau.

-Igualment ben vist -va comentar el professor-. Em sembla que s'havia aixecat un tercer braç. Vostè? Endavant!

-He observat que el PP considera de la màxima importància, i una prioritat per damunt de qualsevol altra, la preservació de la unitat d'Espanya amenaçada pels separatismes amb la complicitat activa o passiva de les esquerres tremoloses. Aquesta importància i prioritat màximes coincideixen amb les que atribuïa a la unitat d'Espanya el règim polític anterior, conegut com «franquisme» per haver estat comandat pel dictador Francisco Franco.

-Els considera equiparables? -va provocar el professor.

-Tan o tan poc com ETA i ERC -va reblar l'alumne.

- Quod erat demostrandum -va pontificar l'Excàtedra.