Cada vegada vivim més anys i ho fem millor, amb unes condicions de salut i socials més bones. Promoure l'envelliment de qualitat és un dels grans reptes que tenim com a societat. Pensar en les persones grans en clau positiva i mai com una càrrega. Aquesta és una de les grans assignatures pendents a què ens enfrontem administracions i ciutadania. Ens referim a un col·lectiu sinònim de saviesa, de coneixement i expertesa. És un capital que no podem deixar perdre de cap de les maneres i cal trobar fórmules perquè les nostres persones grans siguin més visibles, se sentin útils i plenes i, sobretot, acompanyades.

Des de l'Àrea d'Atenció Social Especialitzada del Consell Comarcal del Bages impulsem diferents accions en aquesta direcció. La campanya Tracta'm bé fa un pas endavant amb l'edició d'una Guia Comarcal per prevenir els maltractaments que també incidirà en el col·lectiu de professionals assistencials i socials i amb uns materials específics per divulgar material que ajudi a sensibilitzar-los. El maltractament ens preocupa perquè, sovint, són persones vulnerables. Cal potenciar la protecció i atenció de les persones grans i, sobretot, plantejar-nos un òrgan que vetlli per la seva atenció i qualitat de vida prenent d'exemple la tasca que realitza el Servei especialitzat d'atenció a la infància i a l'adolescència a la comarca, i que amb un equip especialitzat comarcal també podria atendre les persones grans del territori de manera específica.

Potenciar el contacte entre infants i persones grans a les aules i promoure la participació d'aquest col·lectiu a través dels Consells de la Gent Gran és un dels altres reptes que ens hem marcat. Treballem perquè tots els pobles de la comarca disposin d'aquest òrgan consultiu que funciona com a altaveu de la realitat i les seves necessitats i, al mateix temps, els apodera.

Fem-los partícips, fomentem un envelliment de qualitat i segur que, entre totes i tots, farem una societat més justa, madura i responsable que situï les persones grans entre les seves prioritats. Arribarà un moment que totes i tots ens farem grans i ens agradarà participar, ser actius i que se'ns tingui en compte. Una societat que tingui en compte tot aquest capital humà serà millor. És hora de situar les persones grans on es mereixen, fem-les partícips de les polítiques d'envelliment!