Estem en ple procés de desconfinament i d'avenç, que hauria de ser amb molta prudència, cap a una nova normalitat amb la covid-19 present. Les persones grans hem viscut i seguim vivint aquest temps amb incertesa, preocupació i molt de respecte, i per què no dir-ho, també amb una certa por. El nostre col·lectiu ha estat el més afectat, la situació a les residències geriàtriques ha estat crítica i moltes persones grans han patit i mort per causa de la pandèmia.

Jubilats i pensionistes de l'entorn sindical, i penso que moltes persones grans, ens fem un seguit de preguntes que ens preocupen. Què ha passat a les residències perquè hi hagi tantes persones infectades i mortes? Per què hi ha empreses gestionant residències que prioritzen la gestió mercantil per sobre de la cura i la salut de la gent gran? Per què se'ns ha negat, en molts casos, l'accés als hospitals i a les UCI? Els serveis del PADES o cures pal·liatives han accedit a totes les persones que ho requerien incloses les de les residències? Quantes persones han passat els últims moments de la seva vida amb una atenció insuficient, amb patiment i solitud? S'han respectat els documents de voluntats anticipades o testament vital que algunes de les persones havien fet? Com és que molts centres d'atenció primària continuen tancats? Quines han estat les actuacions de les administracions competents, especialment de la Generalitat, però també dels ajuntaments?

És evident que la covid-19 ha tingut una afectació i dimensió no prevista i que els sistemes públics sanitaris i d'atenció a la dependència han quedat desbordats. Uns serveis que estan minorats per l'efecte de les importants retallades dels anys anteriors. I encara hagués estat pitjor si no hagués estat per l'esforç i dedicació dels professionals que s'han posat en risc i han patit un fort desgast físic i emocional. Però manquen respostes estructurals que abordin seriosament i apuntin solucions a les qüestions esmentades. Hem de dir que amb el que ha succeït les persones grans ens hem sentit discriminades.

Mitjançant els nostres representants, CCOO hem traslladat a l'Ajuntament de Manresa i al Consell Municipal de la Gent Gran, i ho pensem fer també en l'àmbit comarcal, la sol·licitud que es faci un informe, es reflexioni i es posi a debat com ha funcionat l'atenció a les persones grans, a les residències i serveis d'atenció a la dependència, i en els serveis sanitaris de Manresa i el Bages.

Per què demanem això? En primer lloc, perquè estem segurs que hi ha situacions on s'han produït greus negligències i cal que s'assumeixin responsabilitats. En segon lloc, perquè no es pot descartar que a la tardor hi hagi un rebrot i caldria que en tots els àmbits es prenguessin les mesures adients per no trobar-nos en la mateixa situació, ni nosaltres ni el conjunt de la ciutadania. En tercer lloc, perquè s'haurà d'anar pensant en els reforços, canvis estructurals i de funcionament que hauran d'adoptar els serveis de sanitat i d'atenció a la dependència -atenció domiciliària, residències i altres serveis- de cara al futur. I per últim, perquè defensem la dignitat de les persones grans i de les persones que ens cuiden i volem estalviar més dolor i moltes injustícies. Volem ser escoltats i participar en la recerca de solucions de futur.