Juntament amb aquest exemplar, publiquem avui un suplement sobre la lluita cos a cos amb la covid que els hospitals de Manresa han mantingut durant més de noranta dies, i que encara dura un cop superat el moment més dur de la pandèmia. Sant Joan de Déu i Sant Andreu i, de forma més complementària, la Clínica Sant Josep i el Centre Hospitalari, han estat el front on la batalla contra la pandèmia ha estat més brutal, i per això s'han convertit en el símbol dels moments més dramàtics que la nostra societat ha viscut en les darreres dècades. Naturalment, no només els hospitals s'han bolcat en aquest repte. L'assistència primària ha tingut un paper de primeríssima fila, ha vist la major part dels malalts i ha estat un filtre providencial per afavorir que els hospitals poguessin fer la seva feina amb els casos més greus. El reconeixement al nostre sistema sanitari ha d'incloure, per tant, tots els serveis tant a Manresa com a la resta de ciutats. Tanmateix, el retrat del que han fet els hospitals de Manresa ens permet fer una primera radiografia del que han estat aquests tres mesos dramàtics. Les pàgines del suplement esbossen aquest retrat.