La plantilla d'Althaia, com la de moltes altres organitzacions sanitàries del país, ha rebut amb enuig la intenció de la conselleria de Salut de repartir en funció de les categories laborals les gratificacions per l'esforç realitzat durant la fase aguda de l'epidèmia, en què el personal ha estat afrontant un gran repte sanitari que ningú no havia previst, posant-hi moltes hores, molt esforç, amb precarietat de mitjans d'autoprotecció i assumint el risc de contreure la covid. De fet, molts han estat malalts. El punt de vista del comitè és que els pagaments extra haurien de ser iguals per a tothom, en funció del temps dedicat. D'aquesta manera no passaria que un metge pugui cobrar 1.350 euros mentre que un tècnic sanitari en cobra 500 i una netejadora subcontractada, zero. Salut hauria de raonar els seus arguments, però d'entrada no sembla una fórmula adequada. Les diferents qualificacions professionals ja diferencien el sou. L'esforç extra i el risc assumit no ha depès de la qualificació professional. Tots ho van assumir igual. I, de fet, el contacte més estret i més perillós no el van tenir els metges, i encara menys els caps mèdics, sinó el personal d'infermeria i els sanitaris.