El departament de Serveis Socials de l'Ajuntament de Manresa va atendre l'any passat 15.400 persones, una xifra que no s'havia assolit mai i que obeeix a una progressió inquietant. En relació amb l'any anterior hi va haver un increment de 1.200 persones, un salt tan gran com el que es va produir en el moment més crític de la crisi iniciada el 2008. En una ciutat de 77.000 habitants, això significa que un de cada cinc ciutadans va demanar ajuda per tirar endavant. D'aquests, el 35% són estrangers, el doble del pes de la immigració en la població de la ciutat. L'Ajuntament hi va dedicar 4,8 milions d'euros, i va igualar la xifra més alta registrada fins ara. I tot això, abans de la covid. Les dades del 2020 seran pitjors. Naturalment, cal ponderar que serveis com els d'ajuda alimentària i altres per l'estil poden tenir una demanda infinita, i que com més disponibilitat n'hi ha i més ben organitzats estan més demanda n'hi haurà. Però tant se val: Manresa travessa una situació molt delicada. Cal tenir capacitat per atendre el xoc de la pobresa, però és encara més urgent generar activitat per donar oportunitats de remuntar. Aquesta ha de ser la prioritat.