El Patronat d'Althaia, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa, en la reunió ordinària celebrada aquest dimecres, 16 de desembre, i arran del debat generat sobre la situació respecte a les interrupcions voluntàries de l'embaràs, ha fet una reflexió que vol compartir públicament.

Fruit d'aquesta reflexió, el Patronat d'aquesta institució vol manifestar el seu respecte pels grups i persones que es preocupen i vetllen pels drets de les altres persones, ja que en si mateix és un objectiu compartit. La Fundació Althaia, des de la identitat definida en els seus estatuts, codi ètic i model assistencial, és una fundació plural i respectuosa amb les creences i valors de la ciutadania i dels seus professionals.

El Patronat de la Fundació Althaia reconeix i respecta el dret de les dones que opten per acollir-se a una interrupció voluntària de l'embaràs (IVE), i que aquest procés és dugui a terme en les millors condicions possibles i amb el compliment de la llei vigent, entenent que les situacions que porten a una dona a una IVE són complexes i requereixen una atenció acurada, professionalitzada i amb una visió global, que no podem limitar a la pràctica d'una tècnica instrumental.

La Fundació Althaia està fonamentada en uns principis i valors que són fruit de la història i de les identitats de les diverses institucions que l'han formada. Les persones membres del Patronat som designades per les institucions que van constituir la Fundació, però, com totes les fundacions, un cop designades i havent acceptat la condició de patró, ho som a títol personal. Per tant, el Patronat està configurat per persones físiques, no per les institucions que les han designat. Persones, cadascuna, amb les seves creences i valors, que podem representar visions diferents, però que ens uneix la responsabilitat de vetllar per la finalitat, valors i missió de la Fundació.

En una societat democràtica cal treballar per respectar les diferents ideologies i posicionaments. Totes i tots tenim el dret a ser-hi i a viure amb respecte els principis i valors de cadascú, ni millors ni pitjors. Això no ha de ser cap inconvenient per garantir, tot i amb fórmules diverses, l'acompliment legal i el dret d'assistència de les persones, sigui quina sigui la seva situació o la seva realitat, buscant solucions adients i respectuoses amb tothom.

D'altra banda, el Patronat de la Fundació Althaia, a través del diàleg, aposta perquè entre tots treballem per continuar donant sempre la millor resposta possible a l'atenció de l'IVE, amb una mirada integral i humana. Aquest diàleg entenem que s'ha de desenvolupar amb el lideratge imprescindible del Departament de Salut, tant perquè és l'administració competent com perquè la situació respecte a les IVE que s'ha plantejat es dona, també, al conjunt del país.