La Generalitat introduirà dilluns canvis en les restriccions anticovid que donaran una mica més de marge als ciutadans i a algunes activitats. El canvi més important és el del pas del confinament municipal al comarcal, una modificació que és transcendent per a moltíssims ciutadans. En permetre la mobilitat dins de la comarca es restaura la funcionalitat natural dels municipis petits i, igualment important, de les àrees metropolitanes. Per a un municipi molt petit, no poder desplaçar-se al municipi gran més proper (de Mura a Navarcles, per exemple) suposa no disposar dels serveis més bàsics. Per a un municipi d'una àrea urbana com la de Manresa, no poder moure's dins l'espai metropolità significa que el propi espai vital queda, de cop, mutilat. Cal celebrar, per tant, que es restitueixi quelcom que, més que necessari, és natural, i que suposa, a més, un alleujament per a algunes activitats comercials i culturals. Pel que fa a la resta de mesures, l'important és que es garanteixi que la suau tendència a la baixa es manté, i que es pugui mantenir així una bona temporada.