Ara que la transversalitat és una paraula que fem servir amb una certa freqüència, segurament, val la pena badar-hi una estona. Sembla que ja tenim coll avall, que els factors que afecten una causa, són multidimensionals i que en analitzar un esdeveniment o una conseqüència no podem fer-ho, només, des d'un sol punt de vista. Posem-nos a badar, doncs, amb transversalitat, una mirada en 360º al voltant d'allò que observem i analitzem. Anem a badar de manera transversal.

D'estudis en Salut n'hi ha de molts tipus, de criteris i subgrups i evolució d'una malaltia, de quins tractaments son més eficaços en una malaltia,... Ara, estudis del cost d'una malaltia a un nivell nacional, sovintegen menys. Doncs cap a l'any 2011 es va publicar un estudi, en el que participava Althaia, per tal conèixer el Cost de la Depressió a Catalunya. Els anglosaxons des de fa anys, en lloc de cost, n'hi diuen la càrrega d'una malaltia, «burden»; i és que sovint, si pensem en quin és el cost de qualsevol malaltia, el primer que en vindrà al cap serà la despesa en fàrmacs, ingressos hospitalaris, al cap i a la fi, el cost sanitari; és aquí a on, amb una voluntat de mirar de manera «transversal», haguérem de pensar en l'impacte de les malalties en altres sectors i l'entorn de les persones afectades.

I si miréssim cap a altres costats a part del sistema sanitari? Que passa amb les baixes laborals, invalideses permanents, ajuts socials, pèrdua de productivitat, suïcidi, i el concepte AVAQ, anys de vida ajustats per qualitat, AVAC en castellà i QALY en anglès, aquest darrer concepte gens menyspreable i per tenir-lo en consideració.

Els AVAQs són una mesura d'estat de la salut, que valora la quantitat i la qualitat de vida. Serveix per valorar la rendibilitat de les intervencions mèdiques. Un AVAQ equival a un any en perfecte estat de salut, se li dona un valor d'1, i on estar mort s'associa amb AVAQs de valor 0.

Però no va ser fins a l'any 2016 que es va posar preu a 1 AVAQ: uns 24.000 euros durant el període 2008-2013, aquest és el cost mitjà per AVAQ. Ara, quan per afectació d'una malaltia o per mort hi ha pèrdua d'anys viscuts en qualitat, el podem quantificar.

L'estudi Cost-Dep publicat al 2011, va estudiar l'impacte de la Depressió a Catalunya l'any 2006. « Las coses de Palacio, van despacio...» diuen. Així doncs, les dades a què ens referim són de l'any 2006, de fa 15 anys.

Any 2006, la càrrega econòmica de la depressió se'n va anar a uns 750 milions d'euros. Això representava un 0,42% del producte interior brut de Catalunya. Molt? Poc? La dada va ser aquesta. El que mai es va poder saber i posar-hi preu és al patiment de les persones afectades i dels seus familiars i entorn. Aquest cost no hi ha manera d'incloure'l. Es pot posar preu al dolor?

Continuarem badant el pròxim dia amb la càrrega de la depressió, és la mateixa en altres països? Una inversió en detectar i tractar des de l'atenció sanitària té un gran impacte, positiu, en la comunitat. Continuarà...