El Pla Director Urbanístic d’Activitat Econòmica de la Conca d’Òdena preveu la creació en aquesta zona central de l’Anoia, entorn d’Igualada, d’un Parc Tecnològic i Empresarial que pugui acollir empreses grans interessades a situar-se en un punt estratègic del país, molt adient per atreure noves inversions. El pla preveu explotar les possibilitats d’aquest territori per crear un nou pulmó industrial no ja de l’Anoia, sinó del país. Està previst i pactat, però no hi ha manera de fer-lo realitat perquè cap municipi no el vol al seu terme municipal. L’Ajuntament d’Òdena va rebujar-ho; ara ho ha fet la població d’Òdena en una consulta en la qual tot l’entramat institucional de l’Anoia demanava el sí. La participació ha estat altíssima, el 61%; el no al polígon ha obtingut un 84% dels vots i el no a la instal·lació de parcs de generació d’energies renovables ha obtingut el 95%. El nou polígon està contra les cordes. I la pregunta que cal fer-se molt seriosament és: si no es pot crear nou sòl industrial de qualitat en punts atractius, on es desenvoluparà l’activitat econòmica que ha de sostenir el país? Ben segur que hi ha un motiu seriós i inquietant per reflexionar.