31 de desembre de 2017
31.12.2017

L'alcohol, la principal droga

El 45,3 % dels inicis de tractament per drogodependència són a causa del consum de begudes alcohòliques

05.01.2018 | 13:01
L'alcohol, la principal droga

El 45,3% dels inicis de tractament per drogodependències a Catalunya va ser a causa de l'alcohol durant el 2016, seguit de la cocaïna (20,31%), els derivats del cànnabis (13,21%), l'heroïna (11,08%), el tabac (4,28%) i altres drogues (5,88%).

Alcohol, cocaïna, cànnabis i heroïna

D'aquesta manera, segons el departament de Salut, l'alcohol es manté com la principal droga, mentre que els inicis de tractament per consum de cocaïna presenta un lleuger increment i el de cànnabis s'estabilitza. L'heroïna baixa lleugerament i se situa en 1.561 casos després de la caiguda dràstica a final dels anys 90 i inici del 2000.

En total, durant l'any passat, la Xarxa d'Atenció a les Drogodependències (XAD) va notificar l'any 2016 un total de 14.093 inicis de tractament ambulatori per abús o dependència de les drogues i 5.456 persones van ser ateses a centres orientats a disminuir els danys associats al consum de drogues.

La droga que va generar més atencions del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) el 2016 va ser l'alcohol. De 21.086 urgències ateses l'any 2016 degudes al consum de drogues, més de 18.000 (18.128), un 86%, van ser a causa de l'alcohol. Cal destacar que en menors d'edat, especialment entre 12 i 15 anys (376 urgències ateses), és on hi ha més casos d'intoxicacions d'alcohol entre les dones, més que entre els homes (177 dones per 98 homes), fet que en adults és a l'inrevés. Pel que fa a l'alcohol, i amb dades facilitades pel Servei Català de Trànsit, cal assenyalar que un 5% de les alcoholèmies, de més de 293.000 realitzades, van donar positiu, una dada similar a la del 2015.

El 40,74% de les persones que van iniciar tractament per la dependència de l'heroïna i l'1,5% dels dependents de la cocaïna s'administraven les drogues principalment per via parenteral, una via d'administració que augmenta el risc de transmissió de diverses malalties, com les hepatitis víriques o la infecció pel virus de la sida. Aquests percentatges són, però, lluny de l'alta prevalença de consum injectat dels anys noranta i inicis dels anys 2000. Entre les persones que van consumir la droga per via injectada (779), el 35,82% declara ser seropositiu al VIH i el 57,52% seropositiu al virus de l'hepatitis C. Aquestes prevalences estan disminuint lentament els darrers anys.

Per sexes, els inicis de tractament per heroïna i cocaïna es mantenen en una proporció aproximada de 4 a 1 entre homes i dones; l'alcohol i altres drogues amb una relació de 3 a 1, i el tabac, de 1 a 1.

Centres especialitzats

El 2014 es va iniciar un nou sistema de notificacions electrònica. Aquest sistema permet un accés més ràpid i més control de les dades rebudes així com més facilitat per a la transmissió de les dades. Els centres que en notifiquen són els 61 Centres d'Atenció i Seguiment de les Drogodependències (CAS), 11 unitats hospitalàries de desintoxicació i 30 Serveis de Reducció del Dany (CRD); tots aquests centres estan repartits per tot el territori. Els CAS són els centres especialitzats on s'inicia i entorn del qual pivota tot el tractament per addicció a drogues.

Les persones que encara no volen, o no poden, iniciar un tractament per la seva addicció són ateses en serveis de reducció de danys, formats per diferents centres d'atenció sociosanitària amb o sense sala de consum, unitat mòbils i equips de carrer. Aquests serveis fan prestacions sanitàries i socials bàsiques i fan de pont amb els centres de tractament.

Catalunya disposa d'una xarxa de 30 serveis i centres de reducció de danys, 13 dels quals disposen de sales de consum supervisat. L'any 2016 van atendre 5.456 persones i es van fer a l'entorn de 23.200 intervencions sanitàries (cures bàsiques, analítiques, vacunacions, etc.) i 196.500 socials (alimentació, dutxa, roba, etc.).

Sales de consum

Pel que fa a les sales de consum, on es garanteix que els usuaris poden consumir de manera higiènica i més segura, va haver-hi 108.318 consums el 2016: el 46,57% d'heroïna, el 32,20% de cocaïna, i el 20,94% d'heroïna i cocaïna a la vegada. Va haver-hi 118 sobredosis en aquests centres, però cap va ser mortal gràcies a l'atenció immediata que permet aquests tipus de serveis.

El Programa de Distribució de Xeringues, que funciona des del 1987, és un programa important per disminuir les infeccions entre el col·lectiu de consumidors de drogues. Aquest programa va distribuir més de 700.000 xeringues durant l'any 2016.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
Embaràs

Guia per a embarassades

redacció

 | 0

Et donem consells, t'ensenyem a fer massatges, t'expliquem què pots i no pots menjar...