Investigadors de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) han descobert un mecanisme utilitzat pels virus per infectar les cèl·lules que consisteix en un canal iònic, una membrana en la superfície cel·lular formada per proteïnes que regulen l'entrada d'ions, i que els virus "segresten" quan infecten.

El treball, publicat a 'Nature Communications', ha identificat la interacció entre un canal iònic (el TRPV4) i una proteïna (ARN helicasa DDX3X) que és d'un dels tipus de proteïnes cel·lulars que són "segrestades" pels virus per replicar-se a l'interior cel·lular i produir la infecció.

"El nostre estudi apunta al fet que un canal iònic, el TRPV4, també sembla ser segrestat pels virus en fases molt inicials de la infecció" ha explicat el líder de la investigació i director del Laboratori de Fisiologia Molecular de la UPF, Miguel Ángel Valverde.

Els investigadors van caracteritzar la importància funcional de la interacció entre el canal i la proteïna i van analitzar si tenia alguna rellevància en la infecció pel virus: "Ara hem identificat que el canal TRPV4 també és capaç de detectar la presència de proteïnes virals, la qual cosa permet l'entrada de calci en la cèl·lula i el moviment de DDX3X en el nucli de la cèl·lula", ha explicat l'investigador postdoctoral i primer signant Pau Doñate.

La proteïna analitzada està involucrada en gairebé tots els aspectes del metabolisme de l'ARN que tenen lloc tant en el nucli com en el citoplasma, i també és necessària per a la replicació del virus; si bé s'ha demostrat que es mou entre el citoplasma i el nucli, els mecanismes que regulen aquest procés no es coneixen bé.

Han participat en l'estudi investigadors dels laboratoris de Fisiologia Molecular i Virologia Molecular del departament de Ciències Experimentals i de la Salut (DCEXS) de la UPF i del departament de Bioquímica de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

DENGUE, ZIKA I CHIKUNGUYA

Durant els últims anys virus emergents com el Dengue, Zika o Chikungunya han estat responsables d'inesperades epidèmies que afecten de forma marcada la població humana resident en zones endèmiques, i la capacitat de mutar ràpidament per adaptar-se als canvis del medi ambient d'aquests virus ARN dificulta la identificació de dianes per al tractament farmacològic i el control de les epidèmies.

Com els virus depenen totalment de les proteïnes de la cèl·lula hoste per a la seva replicació, és clau descobrir noves proteïnes cel·lulars i vies de senyalització necessàries per a la infecció viral que puguin ser objectius viables per al desenvolupament de teràpies.

Aquest enfocament té l'avantatge de dirigir-se a les proteïnes cel·lulars que no estan subjectes a les taxes de mutació ràpides dels genomes de virus: "Precisament, la nostra troballa que la inhibició farmacològica (o mitjançant tècniques genètiques) del canal TRPV4 redueix la infecció pels virus Dengue, Zika i el virus de l'Hepatitis C, obre noves línies d'investigació sobre les possibilitats terapèutiques per abordar aquestes infeccions virals", conclou Valverde.