El control de tots els productes sanitaris i farmacèutics que es comercialitzen per tot l'Estat és un tema de vital importància per al ministeri de Sanitat i Consum. Aquesta cartera manté una estreta vigilància a través de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris, la qual és "responsable de garantir a la societat, des de la perspectiva de servei públic, la qualitat, seguretat, eficàcia i correcta informació dels medicaments i productes sanitaris, des de la seva investigació fins a la seva utilització, en interès de la protecció i promoció de la salut de les persones, de la sanitat animal i el medi ambient".

Aquesta agència es dedica, entre altres punts al "seguiment continu de la seguretat i eficàcia dels medicaments un cop comercialitzats i el control de la seva qualitat" i "el seguiment de la seguretat dels cosmètics i els productes de cura personal".

Ara, l'Aemps ha emès un avís de medicaments d'ús humà a través del seu portal digital per informar que ha trobat irregularitats en el fàrmac Tromboben 1 mg / g. Es tracta, segons explica la mateixa agència, d'una crema "per ús cutani que aplicada sobre la pell millora el flux sanguini "i s'utilitza per a l'"alleugeriment local simptomàtic dels trastorns venosos superficials com pesadesa i tibantor en cames amb varius a adults "i" alleugeriment local simptomàtic d'hematomes superficials produïts per cops en adults i nens més d'1 any ".

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris explica que el defecte es deu a la "detecció d'un buit d'especificacions en la quantitat de principi actiu". Per això, l'Aemps ha decidit adoptar com a mesura cautelar la "retirada del mercat de totes les unitats distribuïdes del lot N03 i devolució al laboratori per les vies habituals". Al seu torn, ha demanat als organismes sanitaris de les diferents comunitats autònomes que facin un seguiment de la retirada.