Segons la segona edició de l’Estudi d’Emocions en el Sector d’Assegurances de Salut, elaborat per la consultora independent EMO Insights International, Assistència encapçala el rànquing de les 14 principals entitats de salut de tot l’Estat espanyol en termes de vinculació emocional. Amb més de 3.000 entrevistes realitzades, els resultats són aclaparadors: Assistència Sanitària ocupa el primer lloc i el 40% de les persones assegurades se’n declara fan.

L’objectiu d’aquest iniciativa és esbrinar si es poden tenir sentiments envers una asseguradora de salut i, en cas afirmatiu, quins són i de què depenen. Segons la metodologia emprada per a l’elaboració de l’estudi, les emocions més habituals detectades en l’àmbit de la sanitat privada són la tranquil·litat, l’agraïment, l’alegria i l’orgull, contraposades a la decepció, la irritació, la impotència i la inseguretat.

El mètode utilitzat combina tècniques del mesurament neurocientífic, de la psicologia clínica i la modelització estadística d’última generació. A partir de l’experiència que viuen les persones assegurades en la relació amb la seva companyia, la consultora ha creat un índex mesurant el grau de satisfacció i coincidència de valors i prioritats, analitzant les dades i traduint-les a perfils de partidaris o detractors, examinant interessos i establint la comparació amb la sanitat pública, entre altres pautes. Els resultats permeten obtenir una informació d’interès per a les persones que escullen una assegurança de salut, però també per a les entitats, que detecten les seves fortaleses o debilitats.

Un model organitzatiu únic

En el cas d’Assistència Sanitària, la preeminència dels sentiments positius la situa en una posició d’avantatge respecte a la resta del sector, un tret diferencial que se suma al seu model únic d’organització, ja que és propietat i està dirigida pels mateixos metges, que alhora la cogestionen amb els usuaris dels seus serveis. Aquest fet permet que, com a professionals, coneguin bé què necessita el pacient en cada moment i el codi deontològic els empenyi a la màxima exigència. A l’entitat es treballa sempre amb un focus molt clar centrat en el fet que la població assegurada tingui una experiència basada en la personalització, la facilitat d’ús i la possibilitat de prendre les seves decisions.

Assistència Sanitària és l’origen mateix del cooperativisme sanitari, un projecte social i empresarial d’èxit encara avui innovador que, com demostren el pas del temps i l’evolució social, té plena vigència. A grans trets, el model es caracteritza perquè posa l’accent en la persona, el centre al voltant del qual s’articula l’activitat. Valors com l’ajuda mútua, la responsabilitat, la democràcia, l’esforç, la solidaritat, la igualtat i la transparència són l’eix vertebrador d’aquest tipus d’organització. A Assistència Sanitària, la salut dels assegurats està 100% en mans de persones per a qui la salut no és un negoci sinó un ofici, la seva vocació, i aquesta és la gran diferència amb tota la resta de la sanitat privada.

190.000 assegurats i 4.000 metges

Assistència Sanitària és una companyia asseguradora mèdica exemple del cooperativisme sanitari, un particular model d’autogestió basat en la igualtat de metges i usuaris en els òrgans de decisió i gestió. L’entitat compta amb 190.000 assegurats i un quadre facultatiu format per més de 4.000 metges a la seva disposició.