La grip ha arribat a nivells d'epidèmia a Catalunya. L'activitat gripal s'ha situat en els 147,4 casos per 100.000 habitants i ha superat la barrera epidèmica, que aquest any se situa en els 98 casos. L'increment detectat durant la setmana del 13 al 19 de gener ha augmentat aquests últims dies i ja ha assolit el nivell epidèmic, tot i que a un nivell baix.

El 83,5% de les persones ingressades greus als hospitals per aquest virus no estaven vacunades. Segons les dades fetes públiques per Salut, la taxa d'incidència ha estat més alta en els menors de 5 anys, amb 339,5 casos per 100.000 habitants. La resta de grups d'edat també mostren un increment. Es preveu que l'activitat gripal durant les properes setmanes presenti un nivell baix.

Pel que fa als ingressos hospitalaris greus, se'n van registrar 14 la setmana del 20 de gener, i des de principi d'octubre, 90. El 83,5% d'aquests casos no estaven vacunats.

Activitat als centres

Els professionals sanitaris dels hospitals van atendre del 13 al 19 de gener unes 71.000 urgències, de les quals 10,6% han requerit ingrés hospitalari. Respecte a la setmana anterior, les urgències ateses van augmentar un 1,65% i els ingressos hospitalaris van baixar un 0,6%. En comparació amb la mateixa setmana de l'any passat, l'activitat urgent s'ha reduït un 4,3% i el nombre d'ingressos un 0,71%.

El 73,3% són pacients adults, mentre que la resta correspon a població pediàtrica. En relació amb la setmana anterior, la proporció de pacients pediàtrics va augmentar un 23,3%, una dada que s'explica per l'epidèmia de la bronquiolitis, que segons les dades de Salut ja està iniciant el seu descens.

Pel que fa als equips d'atenció primària, durant la setmana del 13 al 19 de gener van atendre un total de 886.771 visites, un 43,6% més que la setmana anterior. Aquest increment s'explica, en part, per l'habitual descens d'activitat durant el període de vacances de Nadal. Del total de visites, 850.003 es van fer als centres d'atenció primària i 36.768 al domicili del pacient. Per grups d'edat, el 16,2% de les visites van ser d'infants de fins a 15 anys; el 48,5% d'adults d'entre 15 i 64 anys i el 35,3% restant de persones majors de 65 anys.

Pel que fa als centres d'urgències d'atenció primària (CUAP), durant la setmana del 13 al 19 de gener van atendre un total de 23.292 visites, un 7,9% menys que la setmana anterior. Finalment, el 061 Catsalut Respon va atendre 37.036 casos aquella setmana, dels quals 2.196 van requerir l'atenció d'un metge a domicili. En relació amb la setmana anterior suposa un increment dels casos d'un 1,2% i una disminució de les visites domiciliàries del 21,9%.

El Servei Català de la Salut (CatSalut) ha posat en marxa un pla operatiu d'hivern per adaptar-se a les necessitats sanitàries de cada moment a partir del coneixement de la demanda i de les aportacions del territori. Així, segons Salut, per respondre a aquest augment d'activitat estacional, els centres sanitaris ja activen els seus plans de contingència, per donar resposta a la pressió assistencial de cada moment.

El CatSalut ha recordat que ha augmentat fins els 21,4 milions d'euros la dotació per millorar l'atenció a les urgències durant el període d'hivern 2019-2020, 1,7 milions d'euros més que la temporada passada. En concret, es dedicaran un total de 3,3 milions a reforçar els equips d'atenció primària, 3,3 per a l'atenció sociosanitària i 14,8 per a l'atenció hospitalària.

Pel que fa al Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), s'ha reforçat amb 13 unitats de Suport Vital Bàsic i fins al 31 de gener s'incorpora una unitat de Suport Vital Avançat Pediàtric de reforç per l'increment dels casos de bronquiolitis durant aquest període.

Salut recorda que la millor manera de protegir-se i evitar propagar el virus és vacunar-se i mantenir unes bones pràctiques d'higiene, com rentar-se les mans de manera regular.