Un assaig clínic per a l'esclerosi múltiple ha implantat amb èxit un nou tipus de metodologia que permet estudiar múltiples fàrmacs alhora. Encara que cap dels tres medicaments assajats no ha resultat ser eficaç, la recerca, en què ha participat la UOC, ha demostrat que aquesta estratègia d'assaig és viable en neurologia i que es pot aplicar per accelerar la recerca de nous tractaments per a l'esclerosi múltiple i altres malalties neurodegeneratives.

En la majoria de les àrees de la medicina, els nous medicaments s'assagen un per un en comparació d'un placebo. És a dir, en cada assaig clínic hi ha dos grups de pacients: un que rep el fàrmac que es vol estudiar, i un altre, el grup de control, que rep un substitut sense cap substància activa farmacològicament. No obstant això, en oncologia, un àmbit en el qual urgeix descobrir noves teràpies, s'han començat a comparar múltiples fàrmacs alhora en un mateix grup de control, la qual cosa abarateix els costos i agilita el procés.

Perquè aquesta estratègia funcioni, cal que en l'assaig hi participi un nombre molt elevat de pacients. Es tracta d'un repte logístic i econòmic, i de moment no s'havia aplicat mai en l'àmbit de les malalties neurodegeneratives.