Amb el bon temps, el pol·len és un dels elements que més mals de cap genera. La tos, la picor al nas, ulls o pell, els esternuts i la secreció nasal són alguns dels símptomes amb els quals les persones al·lèrgiques han de conviure. Aquesta reacció apareix quan un organisme entra en contacte amb substàncies o elements externs i és més freqüent, sobretot, a la primavera. Per a les persones al·lèrgiques hi ha eines a Internet que les poden ajudar, com per exemple previsions del pol·len que s'espera a cada municipi.

N'és un exemple l'informe setmanal de la Xarxa Aerobiològica de Catalunya. Aquesta entitat emet una previsió dels nivells d'aquest polsim provinent de plantes. Dins d'aquest mapa, s'especifica la quantitat de pol·len i espores que poden provocar reaccions, com per exemple, la parietària, el roure o el plàtan. La previsió xifra els diferents nivells de polsim i de risc d'al·lèrgia del 0 al 4, essent el 0 el més baix i el 4 el màxim.

A més, el mapa setmanal permet conèixer l'evolució del nivell de pol·len i espores en els dies següents. Per tant, aquesta eina permet saber si seguirà en augment o descendirà. Entre els municipis on es fa aquest anàlisi hi ha Manresa.

De caràcter col·laboratiu, hi ha altres recursos com l'App Planttes, una eina que demana els usuaris a identificar sobre el mapa la presència de plantes al·lergèniques.

Més consells

Un cop identificats els nivells de risc a les zones d'interès, s'han de tenir en compte altres recomanacions que emet la Societat Catalana d'Al·lèrgia i Immunologia Clínica. Per exemple, és important tancar les finestres del domicili durant la nit, al mateix temps que tampoc convé obrir les del cotxe durant els viatges.

A l'hora de fer activitats a l'aire lliure, cal evitar zones on hi ha plantes que puguin provocar-nos al·lèrgia. En aquest sentit, és convenient no sortir durant les hores de màxima concentració de pol·len (de les 5.00 a les 10.00 hores i de les 19.00 a les 22.00 hores). Durant els dies assolellats, secs i amb vent, el pol·len s'acumula a l'ambient, fet que cal tenir en compte abans de sortir.

Per últim, no estendre roba a l'exterior també pot ser clau per combatre l'al·lèrgia, ja que en cas contrari, s'hi podria acumular pol·len.