Les xifres de deixalles dipositades als contenidors de recollida selectiva de l'any 2015 a la comarca del Solsonès són molt semblants a les de l'any anterior, quan la mitjana comarcal estava lleugerament per sota de la catalana.

Així les tones de paper recollides han augmentat el 2,96%, i estan per sobre de les 400, xifra que queda molt lluny de les 700 que s'havien arribat a recollir abans de la crisi, i és que aquests anys de recessió econòmica han fet disminuir especialment els cartrons d'embalatges que es dipositen als contenidors blaus. Quant a envasos, la quantitat recollida ha augmentat el 2,49% i la de vidre ha disminuït lleugerament, l'1,07%. Es tracta de variacions poc significatives que constaten l'estancament en la recollida selectiva al Solsonès.

Albert Bajona, conseller comarcal de Medi Ambient, és de l'opinió que "les quantitats de recollida que tenim són nivells normals per a una comarca de les característiques de la nostra. En vidre i en paper està molt bé per la població que tenim i encara més si tenim en compte que és una comarca on hi ha moltes cases de pagès que residus, com el paper, els reutilitzen a casa per encendre el foc, per exemple, però en envasos ens falta millorar".

Els residus que es recullen del contenidor groc al Solsonès presenten una quantitat d'impropis, és a dir, deixalles que estan dipositades en un contenidor que no els correspon, que és del voltant del 35%. Bajona explica que "potser la població no n'és prou conscient, però aquests residus mal reciclats tenen un cost molt superior perquè no es retorna el cànon del que s'ha de destriar una segona vegada". Així, creu que la feina que cal fer és sobretot de pedagogia per tal de "fer un reciclatge de més qualitat, més que augmentar les quantitats".