Les empreses del Solsonès i Cardona poden sol·licitar assessorament especialitzat per al creixement i la consolidació empresarial a l'Agència de Desenvolupament Local fins al proper 29 d'abril. Així mateix, els comerços de la comarca poden acollir-se a un servei d'acompanyament per a la millora en la competitivitat i innovació en el punt de venda.

En la línia d'assessorament empresarial hi ha diferents àmbits per als quals els titulars de l'activitat econòmica poden demanar ajut, com la planificació estratègica de l'empresa, la millora de l'eficiència dels processos interns, la definició de llocs de treball, la gestió del temps, l'estratègia digital o la internacionalització.

En alguns casos el servei és de 9 hores i, en d'altres, es pot escollir entre 9 o 40 hores. Pel que fa a la línia oberta als comerços, l'ajut se centra en aspectes de competitivitat i innovació i té una durada de 9 hores.

Aquest és el tercer any que l'Agència ofereix aquest assessorament especialitzat, que funciona a través d'una persona experta que es trasllada a l'empresa per fer un acompanyament totalment personalitzat.

Els interessats han de presentar la sol·licitud al registre d'entrada dels ajuntaments de Solsona o Cardona.