En aquest context, els experts expliquen que el tipus d'usuaris d'aquests espais s'ha tornat cada vegada més complex. De totes maneres, també és superior el grau de coneixement del paisatge i el grau de coneixament que els usuaris manifesten sobre els serveis ambientals i els recursos que ofereixen els boscos, els espais agroforestals i els agraris.Aquesta diversitat de percepcions i coneixements ha generat, però, conflictes entre usuaris freqüents a les zones boscoses, per exemple boletaires i ramaders, que poden ser fruit d'una visió parcial dels serveis ambientals.

El projecte Bassadòria, amb l'objectiu de tenir en compte i valorar molt més les funcions principals dels boscos, analitza els diferents serveis que aquest ecosistema ofereix a la ciutadania. Per una banda, identifica els productes obtinguts del bosc, com ara fusta, llenya, bolets, plantes medicinals, aigua, etc., també anomenats serveis de proveïment. Exemples d'aquest tipus de serveis són els pals de telefonia o la fusta de la xarxa ferroviària del s. XIX.

L'increment de les pressions a les quals estan sotmesos els boscos, ja siguin causades pels canvis en l'us del sòl o pel canvi climàtic, fa que sigui d'especial interès identificar quins d'aquests serveis ens proveeixen aquests ecosistemes.